۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۷, شنبه

آخی طفلکی

خیلی ضد حال آدم یه عمر خودش به این و اون لقب بی بصیرت بده بعد آخر عمری یه نیم وجبی بیاد گه بزنه به بصیرت طرف.یعنی باید من جاش بودم دیگه تو جمع حاضر نمی شدم.

۱۳۸۹ بهمن ۱۱, دوشنبه

۱۳۸۹ دی ۲۶, یکشنبه

شاگرد

شنیدی می گن موش تو سوراخ و جارو از این حرفا
حکایت منه خودم حذف ترم کردم شاگرد می گیرم واسه تدریس

۱۳۸۹ دی ۱۶, پنجشنبه

مدتها نبودم

بحث داغ این روز ها چیه؟
من که می خوام از دانشگاه انصراف بدم کاری هم ندارم بحث داغ این روزها چیه.صرفا جهت اطلاع
(مگه من چیم از 20:30 کمتره؟)
راستی داشت یادم می رفت.یادتونه جشن هزاره ی سوم رو؟اینم سال 11 ام از هزاره ی سوم