۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۷, شنبه

آخی طفلکی

خیلی ضد حال آدم یه عمر خودش به این و اون لقب بی بصیرت بده بعد آخر عمری یه نیم وجبی بیاد گه بزنه به بصیرت طرف.یعنی باید من جاش بودم دیگه تو جمع حاضر نمی شدم.