۱۳۸۹ بهمن ۱۱, دوشنبه

۱۳۸۹ دی ۲۶, یکشنبه

شاگرد

شنیدی می گن موش تو سوراخ و جارو از این حرفا
حکایت منه خودم حذف ترم کردم شاگرد می گیرم واسه تدریس

۱۳۸۹ دی ۱۶, پنجشنبه

مدتها نبودم

بحث داغ این روز ها چیه؟
من که می خوام از دانشگاه انصراف بدم کاری هم ندارم بحث داغ این روزها چیه.صرفا جهت اطلاع
(مگه من چیم از 20:30 کمتره؟)
راستی داشت یادم می رفت.یادتونه جشن هزاره ی سوم رو؟اینم سال 11 ام از هزاره ی سوم