۱۳۸۹ مهر ۱۱, یکشنبه

مرگ پیش از تولد

2روز مانده به پایان 21 سال نکبت می خواهم این مسلمان زاده ی نا مسلمان را وارد 22 سالگی کنم.
چقدر خوب بود تمام آدمها فقط 24 ساعت زنده بودند...نه زیاد است 1 ساعت؟نه، 1دقیقه ؟
نه، برای من حتی ورود به این احمق خانه هم تهوع آور است چه به رسد به زندگی در آن.ای مرگ مرا پیش از پایان این 2روز به کام خود بکش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر